دیدن اختیاری امام زمان عج

170
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.3 هزاردنبال‌ کننده
170 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

«ایکس - شبهه»: با اندکی دقت مشخص می گردد که نحوه ی بهره مندی انسان از هر منبع فیضی [چه معنوی و چه مادی] به دو صورت «اجباری یا فهری» و نیز «اختیاری» انجام می پذیرد ...

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.3 هزار دنبال کننده