از بن بست برگزیت تا اعاده حیثیت بریتانیایی ها با فینالی تمام انگلیسی

1,142
فوتبال 120- از بن بست برگزیت تا اعاده حیثیت بریتانیایی ها با فینالی تمام انگلیسی در لیگ قهرمانان اروپا (98/3/9)
سایت طرفداری 7.2 هزار دنبال کننده
pixel