جلسه نهم-آشنایی با دستور while در زبان پایتون

246

در این جلسه آموزشی به بررسی دستور while در زبان برنامه نویسی پایتون می پردازیم، دستور while نیز مانند for برای تکرار دستورات برنامه مورد استفاده قرار می گیرد به این ترتیب که به کمک یک یا چند شمارنده تکه کدی از برنامه را تا زمانی که شرایطی برقرار باشد تکرار می کند، تفاوت مهم دستور for و دستور while در این است که معمولا زمانی از دستور while استفاده می کنیم که تعداد تکرار حلقه مشخص نبوده و وابسته به شرایط خاصی می باشد. آکادمی آنلاین درسمن https://darsman.com