06 طراحی صفحه موضوعات و مدیریت لینک ASP.NET

984

طراحی صفحه موضوعات یا showcats.aspx برای نمایش اخبار مربوط به موضوعات خاص با استفاده از QueryString آموزش قرار دادن آیکون در کنار اسم سایت با درج Favicon طراحی بخش لینکستان یا لینکدونی برای سایت ساخت صفحه مدیریت لینک ها با زبان برنامه تویسی C# + CSS + HTML

تورج امین فر
تورج امین فر 104 دنبال کننده