قسمت 1 ؛ سریال « شیخ بهایی » با زیرنویس انگلیسی

4,072
"شیخ بهایی"به کارگردانی شهرام اسدی روایتگر زندگی این دانشمند لبنانی تبار عصر صفوی،در دوبخش نوجوانی وکهنسالی است.بخش اول به دوران نوجوانی شیخ بهایی می پردازد. وی در12سالگی به همراه خانواده اش از لبنان به ایران مهاجرت میکند. بخش دوم به یک سال از زندگی شیخ بهایی در67 سالگی ودراصفهان می پردازدوسرانجام درگذشت اودرسال ۱۰۳۳ هجری قمری به تصویردرمی آید. 4725
pixel