قدس خونین در همدان و بمباران صفوف نمازگزاران در سال ۶۱_موشن گرافیک

594
این موشن گرافیک روایتگر نمازجمعه و قدس خونین همدان در سال 61 است، واقعه ای که به بمباران صفوف نمازگزاران و شهادت تعداد زیادی از آنان انجامید
همراهان آمادای 1.9 هزار دنبال کننده
pixel