پرستوی آمریکایی 16 مدیر وزارت نفت کیست؟

512
پرستوی آمریکایی 16 مدیر وزارت نفت کیست؟ وقتی می شنویم ۱۶ مدیر وزارت نفت به خاطر رابطه با یک زن دستگیر شدند چنین تصویری از وزارت نفت دولت روحانی در اذهان شکل می گیرد ‏شاید جای خالی حکم ‎#اعدام برای مفسدین کلان اقتصادی و مدیرانی که نه اختیار زیپ دهانشان را دارند و نه زیپ لباسشان به شدت احساس میشه. خبر ارتباط یک زن ‎#نفوذی در وزارت نفت تحت امر ‎#زنگنه بسیار شوکه کننده است
فیلمدوانه 120 دنبال کننده
pixel