یک تکه نان | کمال تبریزی

3,934

پیش از آن کاندر جهان باغ و می و انگور بود؛ از شراب لایزالی جان ما مخمور بود...