شعارهای مردم یزد در حین سخنرانی رئیس جمهور

5,088
مردم یزد در حین سخنرانی رئیس جمهور شعار "روحانی حیا کن آمریکا رو رها کن" سر دادند که موجب شد برای لحظاتی سخنرانی رئیس جمهورر متوقف شود. http://rasanews.ir/fa/multimedia
pixel