مجتبی فرآورده از تهیه کنندگی «23 نفر» می گوید

388

معرفی، تصاویر، آنونس ها، نقد ها در صفحه اختصاصی «23 نفر» در سلام سینما http://yon.ir/kUFr0 سلام سینما محبوب ترین و معتبرترین مرجع سینمای ایران: https://www.salamcinama.ir/public/

سلام سینما
سلام سینما 1.4 هزار دنبال کننده