مدرس مذاکره مدرس زبان بدن درس 18 بهزاد حسین عباسی

375
09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس مذاکره در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی دریس دوره های مذاکره در سازمان شما مدرس مذاکره | مدرس اصول و فنون مذاکره | مدرس مذاکرات تجاری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت تلگرام https://telegram.me/crm_marketing اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/ مدرس اصول و فنون مذاکره
pixel