دانلود آموزش CASP - شدت حادثه

62
دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/lynda-casp-cert-prep-3-enterprise-security-operations/
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 59 دقیقه
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
pixel