بازار حضرتی

198
بازار حضرتی از جمله بازارهای قدیمی تهران است
همشهری TV 1.8 هزار دنبال کننده
pixel