شرکت تحقیق و توسعه میعاد اندیشه ساز

727

توانمندسازی نقشه برداری سه بعدی معادن مبتنی بر پهپاد، معدن مس سرچشمه کرمان، فتوگرامتری هوایی، پهپاد Wing Mapper، تهیه نقشه 1:500،

MAS
MAS 0 دنبال کننده