داغترین‌ها: #Copa America 2019

اضافه کردن بازیکن از رده های دیگر باشگاه

97

با توجه به اینکه سامانه مدیریت فوتبال به گونه ای تعریف شده که تیم های مختلف باشگاه دارای پنل های کاربری مجزا میباشند، بنابراین اگر مدیر یک تیم بخواهد از بازیکنان دیگر رده ها که مقررات مسابقات برای استفاده از این بازیکنان اجازه دهد استفاده نماید، لازم نیست مجددا مدارک را در پنل تیم خود وارد نماید و از این روش باید استفاده نماید.