استاد رائفی پور: محاسبه نفس را شروع کنید

1,105
اهمیت محاسبه نفس حتی اگر تا پای شهادت رفته باشی!!!
pixel