استاد رائفی پور: محاسبه نفس را شروع کنید

1,121
اهمیت محاسبه نفس حتی اگر تا پای شهادت رفته باشی!!!
pixel