نقد و بررسی کتاب «قرآن و زن» ـ پژوهشگاه علوم انسانی

64
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در این جلسه ابتدا سخنانی در باب اسباب و زمینه‌های کلی بحث‌های جدید دربارۀ زنان و قرآن ارائه می‌کند و سپس به صورت مختصر به کتاب «قرآن و زن» نوشتۀ آمنه ودود می‌پردازد.
pixel