فیلم آموزشی مونتاژ صفر تا صد پمپ انژکتور موتور دیزل

65

فیلم آموزشی مونتاژ صفر تا صد پمپ انژکتور موتور دیزل یک فیلم فوق العاده کاربردی بوده و کلیه مراحل مونتاژ پمپ انژکتور ردیفی را به نمایش میگذارد .