پیام عزیزی - الله مدد | اجرای زنده در تربت جام، مزار حضرت شیخ احمد جامی

1,167

شب به یاد ماندنی با مردم فهیم، خدا پرست و دوست داشتنی تربت جام، مزار حضرت شیخ احمد جامی و تشکر و سپاس بی پایان از مهمان نوازی خانواده محترم صادقی

پیام عزیزی
پیام عزیزی 245 دنبال کننده