مدیر مالی یک شرکت وابسته به وزارت نفت حین خروج از کشور دستگیر شد

271
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص خبر دستگیری مدیر مالی یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت گفت: متهم ردیف اول پرونده، مدیر مالی یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت بوده و فرد دوم نیز صرافی بوده که بخشی از پول‌های فروش نفت به حساب او واریز شده است.
حلقه وصل 1.5 هزار دنبال کننده
pixel