روز جهانی غذا

186

16 اکتبر مصادف با 24 مهر ماه در هر سال، روز جهانی غذا (World Food Day) می‌باشد، این روز، روزی است که ممکن است تلنگری در ذهن تک‌ تک ما ایجاد کند تا برای یک بار در سال هم که شده وجدان‌هایمان را از خواب عمیقی که رفته‌اند بیدار کنیم و بتوانیم با گرسنگانی که در سراسر جهان هستند همدردی کرده و از حق آن‌ها دفاع کنیم. http://mahak.info/LUY8U