میدان انقلاب؛ قسمت پنجم

310
روز شانزدهم بهمن ۱۳۵۷ مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب شده و حکم خود را از امام خمینی دریافت کرد. در حکم انتصاب ایشان تصریح شده بود که حضور بازرگان بر صندلی رئیس دولت موقت بایستی بدون وابستگی حزبی و تشکیلاتی باشد. در همین روز بود که خبر خروج ژنرال هایزر از ایران اعلام شد. مستند وقایع شانزدهم بهمن را اینجا ببینید
ایرانصدا 482 دنبال کننده
pixel