پرسپولیس ۴ - ۱ استقلال رشت بازی برگشت سال ۷۹

1,660

گل بهروز رهبری فرد به استقلال رشت گل لیث نوبری به استقلال رشت گل امیرحسین اصلانیان به استقلال رشت