راهنمای 112 و کرونا ویروس

10

در این ویدیو امکان استفاده از راهنمایی هایی تلفنی در خصوص کرونا ویروس از سامانه 112 خواهید آموخت.

pixel