مسابقات سرعت پهپادها

1,374

در این مسابقه تری کوپتر ها و کواد کوپتر ها با هم بر سر سرعت رقابت میکند.

آسان ربات
آسان ربات 18 دنبال کننده