فیلم آیا دندانی که درد نمی کند باید عصب کشی شود؟

2,882
برخی بیماران با وجود آنکه دچار پوسیدگی دندان هستند و این پوسیدگی به عصب رسیده، تصور می کنند چون دندانشان درد ندارد نباید عصب کشی شود. توضیحات دکتر اصلانی مقدم را می شنویم
pixel