آموزش جوجه کشی شترمرغ | نکات کلیدی در جوجه کشی شترمرغ

2,106

معمولا جوجه کشی از شتر مرغ نیز مانند هر پرنده ای به دو روش طبیعی و مصنوعی صورت می گیرد، در روش جوجه کشی طبیعی انسان هیچ دخالتی در روند جوجه درآوری نداشته و تمامی مراحل را شتر مرغ های نر و ماده به کمک یکدیگر بر عهده دارند، با توجه به اینکه دوره جوجه کشی شتر مرغ 42 روز می باشد. اطلاعات بیشتر در http://bit.ly/2VlmJLF