دیسلایک؛ ماماها تلاش کنند تا مردم باردار شوند!

4,484
در برنامه این هفته با اتفاقات و حوشی لیگ برتر شوخی کردیم، به مساله غم و ارتباط آن با گُل پرداختیم! یادی از احمدی نژاد کردیم، البته احمدی نژاد به عنوان یک کاربر بازیگوش توئیتر، آن ویدئوی بزن و بکوب در سعدیه و تجمع تتلیتی ها را هم دست آویز طنز قرار دادیم. درباره ی بخش مرور اخبار هم که با ایمان عبدلی داشتیم، انتقاداتی بود که ریتم برنامه را کُند می کند، در این برنامه آن بخش را به دلیل پاره ای مشکلات نداریم و البته منتظر پیشنهاات شما برای بخش مرور هفته هستیم، تا چیزی شود باب میل شما
pixel