چشمی دزدگیر پارادوکس NV75M

324
iranmohafez 5 دنبال‌ کننده
چشم دزدگیر MIRONEL دوگانه 16 متری تشخیص IRبا قابلیت ضدماسک فعال ایمن در برابر حیوانات دارای عملکرد Edge تکی/دوگانه فعال سازی مکانیک ناحیه خزش قابلیت تشخیص اخلال فیزیکی دوگانه (کاور و دیوار) دارای براکت اختیاری
iranmohafez 5 دنبال کننده
pixel