اتفاقات روزانه چگونه شکل می گیرند2 How do things happen

75
در دنباله پادکست قبلی که قسمت اول «اتفاقات روزانه بیماران فرسایش مغز(دمانس) چگونه شکل می گیرند» بود، در جلسه رو در روی مراقبین فرسایش مغز مورخ اول آبان ماه ۱۳۹۷، دنباله این مطلب را پی گرفتیم و فایل صوتی آن را برای علاقمندان در این پادکست عرضه می نمایم. برای ادامه واکاوی اتفاقات باید به مطالب زیر توجه کنیم: بیمار به چه نوع دمانس مبتلاست و در چه مرحله سیر پیشرفت بیماری قرار دارد؟ شخصیت بیمار قبل از بیماری چگونه بوده است؟ شرایط محیطی که بیمار در آن زندگی می کند چیست؟ او مبتلا به کدام بیماریهای زمین
pixel