سیستم کنترل از راه دور Onboard Touch کمپانی ژئوکلیما

1,222

اهمیت نگهداری درست از چیلرها و بررسی تمام پارامترها حتی در نبود نگهداری کمپانی ها را به سمت توسعه سیستم های کنترل از راه دور برده است. سیستم Onboard Touch یکی از پیشرفته ترین سیستم های کنترلی است که توسط کمپانی ژئوکلیما ایتالیا توسعه داده شده است. با استفاده از این سیستم عملا نیازی به استفاده از نگهداری برای چیلر نمی باشد.