نوحه برای وفات حضرت خدیجه (س)

428

کمک کنیم تا حضرت خدیجه (س) را به تمام جهان بشناسانیم.بیایید با توبه و دوری از گناهان و انجام اعمال صالح ظهور امام زمان (عج) را نزدیکتر کنیم .