مستند درون کرم چاله (Through the Wormhole) |قسمت سوم | آیا سفر در زمان ممکن است؟

6,502

بخش ۳: آیا سفر در زمان ممکن است؟ (?Is Time Travel Possible) برای سفر در زمان باید با سرعت نور حرکت کنیم. آیا این امکان پذیر است؟

بچه های قلم
بچه های قلم 1.5 هزار دنبال کننده
♍T_S_O

♍T_S_O

2 هفته پیش
عالیییی