بهترین استراتژی چند وقت اخیر؛ نقدها و نمرات Dawn of War

236
قسمت سوم از مجموعه بازی های Dawn of War تا چند روز دیگر وارد بازار می شود. Dawn of War III دنباله ی مستقیمی برای Warhammer 40000: Dawn of War II است که در سال ۲۰۰۹ عرضه شده بود. قسمت سوم از مجموعه بازی های استراتژی Dawn of War، بهترین بخش های دو شماره ی اول این بازی را در خودش قرار داده و آن ها را تا حد ممکن، جلو برده است؛ طوری که در بازی با بزرگ ترین مبارزات استراتژی که تا به حال دیده ایم طرف هست
دنیای مجازی-VIrtual WOrld 2.2 هزار دنبال کننده
pixel