علم زیباست

855

از بیگ بنگ تا همین لحظه؛ داستان ما داستانی درباره آگاهی، دانش و دانستن است ... #علم_زیباست

StringCast
StringCast 15 دنبال کننده