قصه های ریرا - ماهی ها توی آب زندگی می کنند

9,033

ریرا، یک دختر بچۀ چهار ساله است که برای بدست آوردن پاسخ سوالاتش دچار دردسر می شود. در هر قسمت از این مجموعه او و دوستانش با مسئله ای مواجه شده و آن را با ذهنیت کودکانۀ خود بررسی می کنند و ...

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 7.2 هزار دنبال کننده