سالن ناهار سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل

62

سالن ناهار سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل چگونه آماده می شود؟ ترتیب چیدمان پرچم ها چیست؟ چه غذاهایی برای ضیافت آماده می شود؟ www.akhbarnovin.ir

نیک رو
نیک رو 1.1 هزار دنبال کننده