حمایتی به وسعت یک سرزمین (7)

1,446

ساخت بیمارستان شمال با زیر بنای 22 هزار مترمربع در 12 طبقه

بانک ملّی ایران
بانک ملّی ایران 1.1 هزار دنبال کننده