رویا حسینی در صندلی قرمز: خودم را تنبیه کردم

458

در دومین برنامه صندلی قرمز در سری جدید رویا حسینی ستاره جوان فیلم روزهای نارنجی از خودش می گوید. گفت وگو: المیرا حصارکی | طراح برنامه: خسرو نقیبی | مجری طرح: آرت تاکس | محصول گروه رسانه ای تحلیلگران

آرت تاکس
آرت تاکس 1.9 هزار دنبال کننده