برای دختر نوجوان چه کارهایی صورت گرفته است؟!

337
شبکه افق سیما 4.3 هزار دنبال‌ کننده

برنامه بزرگ راه همت دختران، جهان عجیبی دارند. نوجوانان، بسیار حساس هستند. حال برای دختر نوجوان چه کارهایی صورت گرفته است؟! "محیا"، جامعه‌ای محدود را در شاهرود دربرگرفته... چند محیا در سرزمین وسیع ایران‌زمین این مهم را دیده اند، فهمیده اند و به آن پرداخته اند؟

شبکه افق سیما 4.3 هزار دنبال کننده
pixel