برای دختر نوجوان چه کارهایی صورت گرفته است؟!

302
شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.9 هزاردنبال‌ کننده

برنامه بزرگ راه همت دختران، جهان عجیبی دارند. نوجوانان، بسیار حساس هستند. حال برای دختر نوجوان چه کارهایی صورت گرفته است؟! "محیا"، جامعه‌ای محدود را در شاهرود دربرگرفته... چند محیا در سرزمین وسیع ایران‌زمین این مهم را دیده اند، فهمیده اند و به آن پرداخته اند؟

شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.9 هزار دنبال کننده
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1