طب اسلامی کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۲۴

35

لینک کامل http://teb114.ir/tabriziyan-book2-ep24/ یکی دیگر از درمان های عام، درمان به وسیله نمک است. چیزی که در میان مردم شایع و رایج است، این است که نمک یک مکمل و طعم دهنده است. ولی درگذشته نمک به عنوان یک غذایی که با نان خورده می شده است، مورداستفاده قرار می گرفته است. روایات در باب فواید نمک به دودسته تقسیم می شوند؛ دسته اول روایاتی هستند که در باب شروع غذا و اتمام آن بانمک واردشده اند (مانند روایتی که نقل شده است که؛ سفره ای که نمک نداشته باشد این سفره برکتی ندارد؛ و برای بدن بهتر است