کلیپ رونمایی از ماتریس پرورش جنرالیست کسب و کار

67

این کلیپ را با کمک استودیو تنگرام، با کارگردانی سهراب نوربخش، به سفارش گروه بانیک در اردیبهشت ۹۷ تهیه کردیم. ماتریس با هدف پرورش جنرالیست کسب و کار شکل گرفت و در پایان اولین دوره، به واحد آموزش درون سازمانی بانیک تبدیل شد. صرف نظر از این تغییر ماهیت، رسالت ماتریس همچنان آموزش کسب و کار از طریق تجربه است. این اولین تجربه همکاری من با استودیو تنگرام و تیم حرفه ای سهراب نوربخش بود.