زندگی را بداهه بنواز | سالار زمانیان | تداکس جوانان تهران

67

از بداهه نوازی یک موزیسین چه می شود آموخت؟ اصلن می شود بداهه زندگی کنیم؟ برای بداهه زیستن چه کارهایی باید بکنیم؟