زندگی را بداهه بنواز | سالار زمانیان | تداکس جوانان تهران

656
از بداهه نوازی یک موزیسین چه می شود آموخت؟ اصلن می شود بداهه زندگی کنیم؟ برای بداهه زیستن چه کارهایی باید بکنیم؟
pixel