دمام (مسجد جامع خورموج)

3,742

دمام مسجد جامع خورموج شب عاشورا (قسمت اول) تدوین 3 دوربین تصویر برداران:سید کریم موسوی،سید علی علی پور،مهران غریبی تصویر برداری شده توسط واحد فرهنگی مسجد جامع خورموج http://jamekhormooj.ir