سقف وافل یکطرفه و دوطرفه چه تفاوتی دارند؟

295
در این ویدیو سقف وافل یکطرفه و دوطرفه مقایسه می شوند و تفاوت های هریک گفته می شود.
Zagrosbana 5 دنبال کننده
pixel