سی سال،سی موسیقی، یک جایزه؛ 1373

13,928

سال 73 شاید سالِ افتخاری باشد، جایی که او به اوج و تثبیت می رسد، 73 البته یک چشم آذر قدرتمند و کلاه قرمزی را هم دارد، آن چه ندارد شجریان است

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1