سی سال،سی موسیقی، یک جایزه؛ 1373

14,087
سال 73 شاید سالِ افتخاری باشد، جایی که او به اوج و تثبیت می رسد، 73 البته یک چشم آذر قدرتمند و کلاه قرمزی را هم دارد، آن چه ندارد شجریان است
pixel