دستگاه احیای قلبی خودکار

1,257

دستگاه احیای قلبی (CPR) با سیستم هوشمندانه بالشتک های هواتوانسته است جان بیش از نود و دو هزار نفر را سالانه نجات دهد ؛ آن هم فقط در آمریکا