نجات معجزه آسای یک کودک از زیر تریلی

86

کودکی که در پی برخورد با یک تریلی به زیر آن رفت به صورت معجزه آسایی از این حادثه جان سالم به در برد.

روز پلاس
روز پلاس 396 دنبال کننده