قابلیت اسکن لام میکروسکوپ در دوربین TrueChrome

506
میکروطب 3 دنبال‌ کننده
قابلیت جدید اسکن لام های میکروسکوپی در دوربین TrueChrome بدون نیاز به عکس برداری و همزمان با مشاهده نمونه زیر میکروسکوپ
میکروطب 3 دنبال کننده
pixel