اعطای350 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی

336

شبکه دو- 8 شهریور 94- 22:30| امسال 350 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت می شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تصریح کرد بیش از 200 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اعطا خواهد شد.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده